Koppeltaal 1.3.x Architectuur

De Koppeltaal-architectuur wordt bepaald door het doel van Koppeltaal, zorginhoudelijke processen, de uitwisselingsbehoefte en de technologie.

Doel en aanleiding

Doel en scope

Deze site beschrijft de architectuur van Koppeltaal GGZ versie 1.3.x. De site is opgesteld onder verantwoording van VZVZ. De scope is een beschrijving van de architectuur op 'Enterprise Architectuur' niveau, waarbij het TOGAF-raamwerk, en de Architectuur Development Methode (ADM) zoveel mogelijk gebruikt worden als taal voor vastlegging van de architectuur.

Leeswijzer

Deze architectuurbeschrijving site is gericht op zorgaanbieders, leveranciers van zorginformatiesystemen voor blended care (zoals bijvoorbeeld eHealth, client/behandelaarportalen, EPD en ROM), de leverancier van de gemeenschappelijke Koppeltaal-infrastructuur (inclusief Koppeltaal server). De site biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de generieke functionaliteit en mogelijkheden van Koppeltaal. Het document bevat eveneens (verwijzingen naar) standaarden die GGZ-instellingen en ICT-leveranciers gebruiken voor digitale gegevensuitwisseling in de blended care behandelprocessen.
De architectuurbeschrijving is onder te verdelen in drie secties, namelijk de 'Bedrijfsarchitectuur', de 'Informatiesystemen architectuur' en de 'Technologie architectuur'.
Koppeltaal architectuur.

Eenheid van taal

De architectuur van Koppeltaal GGZ heeft zich over de afgelopen vier jaar ontwikkeld op basis van de visie op architectuur die aan de start van het project in 2014 ontwikkeld is. Gedurende die vier jaar is er veel gebeurd en zijn er steeds meer GGZ-aanbieders aangesloten binnen de complexe en multidisciplinaire 'sector' die de GGZ is. Gedurende dezelfde periode heeft de informatie-uitwisseling in de zorg een grote ontwikkeling doorgemaakt. Voorbeelden zijn het programma MedMij, de nieuwe GGZ, Positieve gezondheid, het informatieberaad, en de wereldwijde adoptie van FHIR. De invloed van deze ontwikkelingen, en veranderingen hebben geleid tot een diversiteit van gebruik van begrippen binnen Koppeltaal.
Last modified 1yr ago